Fișă de identificare pentru resurse educaționale deschise

Exemple de bună practică pentru predare-învățare-evaluare on-line

Numele și prenumele propunătorului resursei: ȘANDOR OVIDIU

Unitatea școlară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. IOAN MIHALYI DE APȘA”, SIGHETU MARMAȚIEI

Titlul / Denumirea materialului: MULTICULTURAL UK

Tematica în care se încadrează: Cultura tinerilor, multiculturalitate

Tipul materialului:

            x Curricular

            □ Extracurricular

Scopul materialului:

            x Didactic (de utilizat la clasă cu elevii)

            x De documentare pentru cadrele didactice

□ Auxiliar (de utilizat de către elevi)

            □ Altele ………………………………..

Clasa: a VIII-a

Nivelul (conform CECRL): A2+

Durata: 40 minute

Competențele vizate:

  • Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
  • Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
  • Formularea unei păreri asupra unor probleme practice, cu sprijin din partea interlocutorului

Obiectivul activității :

  • recapitularea și exersarea de vocabular specific temei – societăți multiculturale, etnicitate, imigrare
  • desprinderea informațiilor dintr-un material audio și utilizarea vocabularului specific legat de tematica abordată
  • dezvoltarea capacității de înțelegere a mesajului audiat și îmbunătățirea capacității de exprimare orală.

Descrierea pe scurt a activității (Etape de lucru):

După etapa de introducere se anunță tema orei și obiectivul lecției. Profesorul începe o conversație cu elevii săi pe subiectul propus și afișează (cu ajutorul funcției Share Screen) o fotografie reprezentând persoane diferite. Acesta le cere elevilor să discute pe marginea imaginii. Profesorul le cere elevilor să urmărească două clipuri video pe YouTube, după care, ghidați de către acesta, discută despre multiculturalitate, despre respect, toleranță, încredere și despre diversitate etnoculturală și religioasă. Elevii află că există societăți multiculturale și că oamenii, indiferent de etnie sau religie, au învățat să trăiască împreună. Pe parcursul activității elevii folosesc tabla aplicației Zoom și chat-ul pentru a dezbate tematica propusă.

Modalitățile de evaluare a activității elevilor: evaluare orală, individuală, feedback imediat

Suporturile/Resursele utilizate: Platforma Zoom, YouTube pentru clipuri video, https://www.twinkl.ro/ pentru imagini

Anexele: fișă de lucru, fotografie