Portret de dascăl

de prof. Șandor Ovidiu

Copiii se nasc cu aripi, dascălii îi învață să zboare. (Anonim)

În școli se găsește cea mai mare avere a țării noastre. Sunt copiii de care depinde realmente viitorul nostru. Sunt milioane de copii care așteaptă doar „să înflorească” și noi trebuie să le asigurăm condițiile pentru a face acest lucru. Profesia de dascăl este una dintre cele mai importante meserii din lume. Să nu uităm faptul că dascălul este cel care pregătește milioane de viitori specialiști și muncitori. Școala trebuie să devină un factor hotărâtor în procesul de formare a viitorului cetățean. Fiecărui copil trebuie să i se acorde șanse pentru un progres constant, pentru stimularea predispozițiilor și aptitudinilor sale și compensarea, acolo unde este cazul, a întârzierilor datorate unui mediu defavorizant. Dascălul este primul care poate promova valori cum sunt adevărul, respectul reciproc, toleranța și lipsa de prejudecăți.

După Maria Montessori, copilul este „ființa divină, dar neînțeleasă”, iar pentru Antoine de Saint-Exupery, el este„aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere”. Este „ca o oglindă care te amețește puțin sau ca o fereastră”. El „nu este decât cel ce te ia de mână pentru a te face să înțelegi”. La școală, sufletul pereche al copilului este dascălul. El este„grădinarul de suflete” ori acea „stea” ce-ți călăuzește mersul înspre autodepășire. Dascălul este acela care modelează materialul cel mai de preț – copilul, dorind ca din fiecare să realizeze o ființă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături și cu calitățile morale cele mai înalte. Munca dascălului este complexă și cere o mare dăruire.

Dacă ar fi să descriem în câteva cuvinte elevul ideal, am putea spune că acesta ar trebui să fie deschis, îndrăzneț și perseverent. Cam aceleași calități ar trebui să le aibă și dascălul ideal. Un dascăl bun se caracterizează prin empatie, capacitatea de a sesiza și înțelege nevoile și problemele elevilor, de a se identifica cu ei, adaptându-și comportamentul didactic și afectiv la cerințele lor, bucurându-se odată cu ei de succesele obținute. Dascălul trebuie să fie răbdător, hotărât, sever și blând, drept, capabil de dăruire neîncetată; trebuie să fie eficient, capabil să-l facă pe elev să fie pregătit pentru viață. Dascălul înfiază copilul cu tenacitatea și perseverența unui antrenor emerit, cu măiestria unui mare artist și cu sensibilitatea unui poet. Dascălul trebuie să dea dovadă de respect și încredere față de posibilitățile latente pe care le posedă oricare copil și de dorința sinceră ca aceste posibilități să se dezvolte.

Elevii sunt stăpâniți de instinctul de explorare și curiozitate, de trebuința de varietate și noutate, de dorința de a reuși. De aceea, ei cer și doresc aprobarea și sprijinul dascălului. Dascălul trebuie să încurajeze elevii să-și atingă obiectul dorințelor lor, să îi aprecieze atunci când fac bine și să îi asculte. Copilul este extrem de receptiv și sensibil, iar pentru a ajunge la sufletul lui e necesar ca dascălul să-i ofere posibilitatea să se exprime, să-și deschidă poarta spre lumea lui interioară. Orice copil simte când este privit cu încredere, cu dragoste și când nu, de aceea reacția lui față de cei „mari” este diferită. Știind că are alături u prieten, un partener în dascălul său, copilul capătă putere de muncă, trece mai ușor peste problemele pe care le are, poate, în familie. Apropierea de elevi este adevărata cheie a succesului școlar. Cunoscând copilul sub toate aspectele, mediul în care trăiește, modul de viață familial, până la cele mai intime preocupări sau gânduri ale lui, dascălul poate să descopere posibilitățile intelectuale și morale ale elevului, trăsăturile de caracter ale acestuia, astfel încât să le cultive pe cele pozitive și să le îndepărteze pe cele negative.

Un dascăl bun ajută elevii în activitatea de învățare, le explică lecțiile, oferă sarcini clare și folosește exemple în predare. Dascălul care „produce” fericire este cel care are simțul umorului dezvoltat și… zâmbește. Copilul va fi fericit dacă profesorul zâmbește când intră în clasă, copilul va fi fericit dacă este privit cu drag. Pentru dascăl, fericirea copilului la școală ar trebui să fie motorul pentru o școală de calitate. Toate celelalte, învățarea, motivația, performanța, o să vină de la sine!

Ce altă profesie poate să aducă mulțumirea decât aceea de a vedea copilul cum se deschide și se dezvoltă sub ochii dascălului ca o floare. Aceasta este cea mai mare răsplată pentru un dascăl. Dascălul este unul din cei mai importanți factori ai civilizației unui popor, dorind să-și îndeplinească misiunea într-un mod care-i face onoare grație pregătirii solide și pasiunii care îl însuflețește.