Familia Mihalyi de Apșa

Suntem în Anul Centenar şi toate gândurile noastre se îndreaptă spre anul de graţie 1918, când Regatul României s‑a unit cu Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.

„…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. […](Florin Constantiniu – O istorie sinceră a poporului român, ed. Univers Enciclopedic, 1997, p. 301-302)

Blazonul familiei Mihalyi de Apșa

Din rândul acestor fruntași politici a făcut parte familia Mihalyi de Apşa. A dat vieţii publice şi culturii maramureşene şi româneşti mari personalităţi, adevăraţi patrioţi, apărători imparţiali şi valoroşi ai intereselor naţiunii române.

 Ioan Mihalyi, unul dintre iluștrii reprezentanți, prin exigenţă şi multă curiozitate în pregătirea universitară, a urmărit cu tenacitate descoperirea şi cercetarea ştiinţifică a dovezilor originii, vechimii şi permanenţei neamului românesc în Maramureş. Timp de aproape 50 de ani a luptat pentru cauza românilor, ca avocat al acestora, dar şi ca prestigios om de ştiinţă. Continuator al corifeilor Şcolii Ardelene, Ioan Mihalyi și-a dedicat viaţa luptei de emancipare naţională, numele lui fiind legat de toate instituţiile culturale româneşti din acea vreme, multe dintre acestea fiind creaţia sa.

Ioan Mihalyi de Apșa

Cu toate că nu a mai apucat să-și vadă visul înfăptuirii Marii Uniri, membrii familiei sale au avut o contribuţie deosebită în evenimentele care au consfinţit unirea Maramureşului cu România.

Premergând consfinţirea Marii Uniri din 1918, la balconul acestei case a fluturat pentru prima oară, liber, în Maramureş, drapelul tricolor român,        

Drapelul pe care s-a depus jurământul de către Consiliul Naţional Român din Maramureş la 22 decembrie 1918, a fost trimis de la Cluj de către Iuliu Maniu la Sighet, prin Longin Mihalyi, fiul lui Ioan Mihalyi de Apşa, student la Drept. Brodat de către surorile Mihalyi în noaptea de 21 spre 22 decembrie, drapelul a fost dus de către domnişoara Lucia Mihalyi (care avea pe atunci 15 ani) în Piaţa centrală a oraşului,  unde avea loc ceremonia depunerii jurământului. Pe acest drapel protopopul Simion Balea a luat jurământul de credinţă către poporul român membrilor Consiliului Naţional Român Comitatens aleşi şi preşedintelui acestuia Dr. Vasile Chindriş.

În aceeaşi zi de 22 decembrie 1918 „zi sfântă a neamului românesc din Maramureş”, drapelul tricolor a fost dus şi arborat la balconul casei Mihalyi, deşi familia a fost ameninţată printr-o scrisoare anonimă că tricolorul românesc va fi sfârtecat în 8 fâşii, cu care vor fi spânzurate cele 8 fete care au brodat tricolorul.

Municipiul nostru s-a personalizat în timp prin remarcabile instituţii de cultură.Între astfel de instituţii de cultură se înscrie şi şcoala noastră „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”. Construcţia veche datează din anul 1885. În decursul timpului acest lăcaş de cultură, situat în inima Sighetului şi-a cultivat prestigiul formând între zidurile sale minţile şi inimile a zeci de generaţii Instituţie emblematică a învăţământului maramureşean, aceasta şi-a trimis solii competenţei în amfiteatrele unor reputate instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare.

„A sosit timpul suprem, când trebuie să ne ocupăm serios de noi înşine şi să fim pătrunşi de aceia, că numai o educaţiune naţională poate să şteargă de pe faţa noastră urmele ruşinoase ale trecutului, dară vom creşte pentru patria comună, pentru biserica şi naţiunea română, Români culţi, învăţaţi, Români liberi şi virtuoşi.( Dr. Ioan Mihalyi de Apșa)

Pornind de la acest ,,crez”, pentru a cinsti memoria celui care a fost cărturar patriot, doctor în ştiinţe juridice şi membru al Academiei Române şi care prin opera sa a „dezgropat gloria străbună şi a înviat conştiinţa naţională”, şcoala noastră a adoptat, la 1 septembrie 2000, denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”.

Fiicele sale au studiat  aici clasele primare în anii 1900-1918. Au fost membre  în societățile literare și culturale din Sighet participand la numeroase spectacole de binefacere.

Pentru a ilustra personalitatea marcantă a istoricului, dar şi pentru a sublinia importanţa actelor acestuia asupra comunităţii, dar şi asupra actului cultural, conducerea şcolii a inaugurat un spaţiu care ilustrează foarte bine activitatea şi viaţa academicianului Ioan Mihalyi de Apşa.

Putem spune pe drept că, dr. Ioan Mihalyi de Apşa, „Luceafăr” al redeşteptării neamului care a luminat în marea beznă naţională, în întunericul din Maramureşul acelor vremuri, merită recunoştinţa noastră veşnică și, cu atat mai mult, suntem mandri de faptul că școala noastră îi poartă numele.

prof. Mariana Șuștic